Helden te Huur

Sessie #5

De Blinde Toren

De avonturiers hebben de Blinde Toren weten te bereiken. Voor hen treffen zij acht deuren aan waarboven in allerlei talen staat geschreven;

“Bij water, lucht, vuur en aarde.
Bij wildernis en schaduw.
Voorkom uw val en de illusie.
Wees gewaarschuwd en keer om!”

Na het openen van een deur onstaat een kortstondig gevecht met twee vreemde, panter-achtige wezens. Als gevolg van dit gevecht vlucht de panter van Burgell de toren uit, de ranger gaat achter het beest aan om hem te kalmeren, op de voet gevolgd door Tirion.

Achter de overige deuren gaan diverse gevaren schuil die de avonturiers weten te vermijden. Uiteindelijk is het Balgrim Bronsbaard die het raadsel oplost door de deur naar buiten te sluiten. Aan de binnenkant van de deur treft hij, in tegenstelling tot de buitenkant, een sleutelgat aan. De sleutel die is ontvangen van hofmagiër Jaffal lijkt de geopende deur van een magisch slot te ontdoen. De deur wordt geopend en geeft Bonk, Dalynn en Balgrim toegang tot het daadwerkelijke interieur van de Blinde Toren.

Zij treffen een rijkelijk aangeklede foyer aan, verlicht door een grote kristallen kroonluchter. De vloer is bekleed met rood fluweel tapijt, door de ruimte heen staan prachtige beeldhouwwerken en aan de muren hangen schilderijen met afbeeldingen van Groot Magiërs uit vervlogen tijden, allen gekleed in prachtige gewaden en uitgerust met diverse magische objecten. In het midden van de ruimte staat een korte zuil met daarop een bel. De avonturiers laten de bel klinken waarna uit het plafond van de foyer een magische trap ontstaat die toegang geeft tot een voorheen verborgen deur.

De helden volgen de trap omhoog en ontmoeten een zenuwachtige jonge man van rond de 20 jaar oud. Hij lijkt erg van streek door het onverwachte bezoek. Hij stelt zich voor als leerling magiër Archimus. Een gesprek met de leerling onthuld dat hij al jaren, op een enkel bezoek na, alleen leeft in de toren. Groot Magiër Maluun blijkt al jaren vermist te zijn binnen de toren zelf. Beltrax, een medeleerling van Archimus, is zo’n 3 jaar eerder op zoek gegaan naar de Groot Magiër. Van Beltrax is sinds dien ook niets meer vernomen. Archimus is nooit op zoek gegaan en houdt zich aan het uitdrukkelijke verbod om zich hoger in de toren te begeven.

De helden zetten hun zoektocht naar de Groot Magiër voort en begeven zich richting de volgende verdieping van de toren waar zij een nieuw raadsel treffen. In de ruimte steken 5 stenen drakenkoppen uit de muur in de kleuren rood, blauw, groen, zwart en wit. Op een stenen tafel in het midden van de ruimte staan 5 uit hout gesneden poppen met ieder een eigen gezicht. De gezichten tonen een elf, mens, goblin, dwerg en orc. Voor de poppen ligt de uitrusting voor verschillende type avonturiers. Er is uitrusting voor een ranger, magier, fighter, rogue en bard. In het steen van de tafel is een raadsel gehouwen.

Het Raadsel Der Hongerige Draken
De rode draak at een klein wezen zonder spreuken.
De blauwe draak at naast zijn maaltijd een wolf.
De groene draak at een kwaadaardig wezen.
De dwerg had een strijdbijl, de elf een luit.
Het laatste dat de rogue zag was een gifwolk.
De orc was bevroren toen hij werd verslonden.
De man stierf niet alleen.
De goblin is geen magier.

De helden weten het raadsel op te lossen door de poppen te voorzien van de juiste uitrusting en ze vervolgens te voeren aan de juiste draak. Nadat de laatste draak is gevoerd verschijnt er wederom een magische trap die uren omhoog lijkt te wentelen. Na verloop van tijd komen de avonturiers meerdere ramen tegen die uitzicht geven over een zeebodem, een wolkendek, een grote vuurvlakte en een lege woestijn. Op een afstand horen de avonturiers uit het eerstvolgende raam vrolijke muziek.

Campsite.PNG

Bonk loopt onverschrokken naar het raam en aanschouwt een vreemd tafereel. Voor hem is een opening in een exotische wildernis waar een trommel, fluit en viool zonder muzikanten een betoverende melodie spelen. Naast de instrumenten dansen een lachende elf en wolfmens hand in hand rondom een kampvuur, Bonk’s lichaam geeft zich over aan de betoverende muziek en sluit zich aan bij de dans. De drie dansers hebben allen een grote lach op hun gezicht, maar in hun ogen ziet Bonk complete wanhoop en vermoeidheid. Het is Dalynn die met een plan komt om Bonk te redden zonder zelf te worden betoverd, zij en Balgrim stoppen hun oren vol met tondel om zo de muziek niet te kunnen horen. Balgrim verwoest de magische instrumenten waarna het kampvuur dooft, de elf en wolfmens verdwijnen en de betovering op Bonk wordt verbroken.

De klim wordt voortgezet en uiteindelijk bereiken de avonturiers de top van de toren waar zij een verontrustende ontdekking doen. Het lichaam van de leerling magiër Beltrax wordt teruggevonden in een cocon, hangend in een groot web, in zijn handen klemt hij een grote edelsteen. Terwijl de helden het lichaam uit het web halen worden zij plots aangevallen worden door drie grote, giftige spinnen. Dalynn bewijst dat spinnenkoppen niet bestand zijn tegen een paar stevige klappen terwijl Balgrim zijn tegenstander aan gort stampt. Beltrax wordt ontdaan van zijn edelsteen die vervolgs wordt gebruikt om een poort te openen naar een mystieke bibliotheek in een andere dimensie. In deze vreemde plaats wordt Groot Magiër Maluun aangetroffen die er al 14 jaar vast blijkt te zitten. De helden leggen de kwestie van de woud-elven in het Moswoud voor, waarna de Groot Magiër hen inlicht over de geschiedenis van Diepmos Tempel en haar druïden. Op verzoek krijgt Balgrim de geschiedenisles op papier. Het document leest als volgt;

Diepmos Tempel
Verborgen in het verre uiterste van het Moswoud ligt Diepmos Tempel, een oeroud bouwwerk waarvan weinigen het bestaan weten. De locatie is een plek waar de barrière tussen deze werkelijkheid en het Schaduwrijk klein is waardoor een poort tussen beide dimensies ontstaat. De woud-elven in dit gebied hebben de tempel gebouwd om de energie van het Moswoud te kanaliseren en zo de poort gesloten te houden. Een orde van druïden werd opgericht om het Moswoud gezond te houden en zo Diepmos Tempel te laten functioneren.

Giftong en Nachtklauw
In vervlogen tijden terroriseerden twee volwassen, groene draken Stormkroon Eiland, hun samenwerking maakte hen haast onoverwinnelijk en velen maakten zich aan hen ondergeschikt. Giftong de Sluwe was bij uitstek groter en intelligenter. Hij genoot ervan om de vorm van mensen aan te nemen en middels bedrog chaos en ellende te zaaien. Nachtklauw de Verschrikkelijke was de kleinste van het stel, maar zijn wreedheid en lust naar macht was het grootst.

De verbanning van Nachtklauw
Honderden jaren geleden wisten de druïden van Diepmos Tempel middels een list de impulsieve draak Nachtklauw de Verschrikkelijke naar Diepmos Tempel te lokken. Door de poort naar het Schaduwrijk tijdelijk te openen werd Nachtklauw verbannen uit deze werkelijkheid. Kort hierop volgde een opstand tegen de heerschappij van Giftong de Sluwe, de draak wist echter te ontkomen aan zijn ondergang. Sommigen geloven dat hij nog altijd in de Storm Archipel is, zoekende naar een manier om Nachtklauw te bevrijden uit het Schaduwrijk. Anderen menen dat hij is gevlucht naar een ver oord en daar verblijft, weer anderen zeggen dat hij lang geleden is gedood door avonturiers. Wat de waarheid ook is, van Giftong de Sluwe is sinds dien niets meer vernomen.

De Groot Magiër is van mening dat de onrust tussen de druïden en de bevolking van Roodburcht het werk van Giftong de Sluwe is. Hij vreest dat als Nachtklauw de Verschrikkelijke ontsnapt uit het schaduwrijk, een nieuw tijdperk van tirannie zal ingaan op Stormkroon Eiland. Hij vraagt de helden dit gevaar het hoofd te bieden en geeft hen de locatie van een winkel waar zij zich kunnen voorzien van betere uitrusting. Ook overhandigt hij hen, als dank voor zijn bevrijding, een waardevolle edelsteen en een bodemloze knapzak; een magisch voorwerp waarin zij ongekend veel spullen kunnen opslaan zonder dat het iets weegt.

De helden verlaten de Blinde Toren met een queste waarbij de levens van velen op het spel staan.

Comments

MJW

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.