Helden te Huur

Sessie #4

Vlammenzee

Na de avond te hebben doorgebracht in De Blaffende Beer trekken de avonturiers zich terug voor de nacht. In de uren kort voor de ochtend wordt Balgrim gewekt door het geluid van klokken en het geschreeuw van mensen. Een blik uit het raam onthuld een vlammenzee die zich verspreidt over Roodburcht.

Balgrim haast zich om zijn nieuwe kameraden te waarschuwen en ontdekt dat ook de taverne in brand lijkt te staan. De helden proberen het gebouw te onvluchten via de trap maar ontdekken dat de benedenverdieping is veranderd in een vlammenzee. De avonturiers beginnen rook in te ademen waardoor verstikking een reëel risico wordt.

Burning_Town.PNG

Om aan de vlammen te ontkomen wordt de dichtstbijzijnde kamerdeur ingetrapt en een touw uit het raam gehangen. In de kamer wordt een dronken man aangetroffen die door Bonk wordt gered van het vuur. De groep weet middels het touw de straten van Roodburcht te bereiken waar zij het verminkte lichaam van een vrouw aantreffen. Aan haar verwondingen te zien lijkt ze ten prooi te zijn gevallen aan een wild dier. Om hen heen vluchten inwoners in de richting van de De Roodburcht te noorden van de nederzetting.

De avonturiers kiezen er voor om de vluchtende menigte te volgen en bescherming te zoeken in de burcht. Terwijl zij hun weg door de brandende nederzetting banen lopen zij twee woud elven tegen het lijf, vergezeld door twee wilde dieren. Een gevecht breekt uit dat eenvoudig wordt gewonnen door de helden.

Aangekomen in de burcht treffen zij tussen de vluchtelingen Barnabus aan, de nerveuze hofmeester lijkt zich geen raad te weten met de situatie. Hij brengt de helden naar Silas Doornhart, de heer van Roodburcht lijkt geërgerd en vermoed dat de avonturiers de aanval van de woud elven teweeg hebben gebracht door hun bemoeizucht in het Moswoud.

Silas vraagt zijn hofmagiër Jaffal Baraïm om raad wat betreft de woud elven van het Moswoud. Het geheugen van de oude magiër laat het echter afweten, hij kan zich flarden herinneren over een legende die spreekt over woud elven en een tempel diep in het Moswoud. Jaffal’s raad is om zijn leraar, Grootmagiër Maluun in Zilverstad om hulp te vragen. Maluun zou meer moeten weten over deze legende en kan mogelijk een oplossing bieden om de bedreiging van de woud elven te stoppen.

Silas ziet geen andere keuze dan zijn wantrouwen in de avonturiers voorlopig aan de kant te zetten, en hen in te huren om de Grootmagiër op te zoeken in de hoop hierdoor zijn nederzetting te kunnen redden. De magiër zou zich bevinden in De Blinde Toren, een bekend bouwwerk in het overheidsdistrict van Zilverstad. Jaffal overhandigd de avonturiers een brief en een sleutel waardoor zij toegang tot het district en de toren zouden moeten krijgen. Met de cryptische aanwijzing “zoek het sleutelgat” stuurt de magiër de helden middels een magische poort direct naar het havendistrict van Zilverstad.

De helden bevinden zich in de vroege ochtend op een marktplein in Zilverstad, vanwaar zij zich richting het hoofdkwartier van Helden te Huur begeven. Daar treffen zij hun werkgever Benwin Bronsbodem aan. Balgrim wordt ingelijfd als nieuwe held in dienst van de onderneming en Benwin geeft hen goedkeuring om de opdracht van Silas voort te zetten.

De avonturiers weten de Blinde Toren te bereiken. De enkele poort in de toren blijkt niet op slot te zijn, sterker nog, een slot ontbreekt geheel. Ze duwen de deur open en gaan de toren binnen om te ontdekken dat het bouwwerk hol is, en het dak ontbreekt. Voor hen treffen zij acht deuren aan waarboven in allerlei talen staat geschreven;

“Bij water, lucht, vuur en aarde.
Bij wildernis en schaduw.
Voorkom uw val en de illusie.
Wees gewaarschuwd en keer om!”

De deuren worden onderzocht waarna de vijfde deur wordt geopend door Burgell. Achter deze deur treft de gnome een exotische wildernis aan vol vreemde vogels en dierengeluiden die zelfs hij als ranger niet kan identificeren. Plots duiken er twee panter-achtige wezens, met ieder twee vreemde tentakels op hun rug, op uit de wildernis en duiken door de deuropening de toren in. Een gevecht breekt uit dat abrupt tot een eind komt wanneer Burgell de geopende deur sluit, waarna de panter-achtige wezens plots verdwijnen in een wolk van mist.

De avonturiers komen tot de ontdekking dat zij voor een gevaarlijk raadsel staan…

Comments

MJW

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.